Děti „z druhé ruky“

Nemusíte se nad nadpisem zbytečně pobuřovat. Označení takových dětí bylo zvoleno čistě jako ilustrační příklad pro to, o čem bude dále hovořeno. Protože některé děti (a je jich čím dál více) skutečně neprojde rukama pouze svých vlastních biologických rodičů.
 ochrana rodiny
Adopce
Možnost stát se rodičem nemusí být vždy spojena s předcházejícími procesy početí, donošení
a porození nového člověka do tohoto světa. Páry, která z nejrůznějších důvodů nemohou mít vlastní biologické potomky se tak často obracejí na pomoc k sociálním pracovníkům a institucím zajišťujícím procesy týkající se osvojení dítěte narozeného zcela jiným lidem, kteří jej však nechtějí nebo nemohou sami zajistit.
 
Náhradní mateřství
Jinou volbou v případě neplodnosti a neschopnosti početí vlastního potomka může být obrácení se na takzvanou náhradní matka (v angličtině se označuje jako surrogate mother). Tato se za určitou finanční kompenzaci nabídne k tomu donosit potomka vzniklého z oplodnění vajíčka matky spermiemi otce ve svém vlastní děloze v případě, že je právě toto problém, který páru brání v pořízení vlastních biologických synů a dcer. Ovšem právě kvůli zmiňované finanční kompenzaci je u nás institut náhradní matky haněn a považován za něco, co je nepřirozené, špatné a snadno zneužitelné.
 rodina ve světě
Pěstounská péče
Zde by bylo možné hovořit o jakémsi „náhradním rodičovství“, jelikož pěstouni se nestávají skutečnými zákonnými rodiči svěřených dětí, i když jim na cestě životem a dospíváním pomáhají stejně, jako by tomu bylo v případě biologického rodičovství či adopce.
Pěstouni jsou tak osobami, které bez ohledu na vlastní výhody jsou ochotni nabídnout pomocnou ruku dětem a adolescentům, aniž by za to očekávali ocenění v podobě rodičovského titulu a s ním spojených benefitů. Takoví lidí povětšinou pečují o starší děti, jelikož ty docela malé bývají spíše adoptovány, tedy přijaty za vlastní páry, kteří je nezplodily.