Jsou ekologické obaly skutečně ekologické?

Asi není pochyb o tom, že naše planeta na tom není zrovna nejlépe, a že to je z velké části naše chyba. Na vině je především naše obrovská produkce odpadů. A i když se snažíme nacházet stále lepší a lepší způsoby jejich likvidace, rozhodně to nestačí.

Faktem je, že recyklovatelných je jen pár druhů. A to se ještě musíme spoléhat na to, že je lidi budou třídit, což se ne vždy děje. Proto nadále zůstává nejčastějším způsobem skládkování či spalování. Obojí má své výhody a nevýhody.

obal1

Výhodou skládkování je, že při něm nevznikají škodlivé plyny. Pokud se navíc skládka dobře uzavře, pak prakticky nehrozí prosáknutí. Problémem je, že zdaleka nevydrží věčně, a navíc zabírá místo. Pokud k tomu připočítáme fakt, že některé typy odpadů se rozkládají skutečně velmi dlouho, přičemž navíc vznikají nebezpečné sloučeniny, které ohrožují okolní půdu a organismy v ní žijící, nehledě na riziko, že se dostanou do zdroje pitné vody.

Co se spalování týče, tak zde dochází k rychlé a úplné likvidaci odpadů. Zůstane po nich pouze trocha popela, který se dá zlikvidovat o dost snadněji. Navíc je teplo, které se při tom vytváří, možno využít například pro vytápění domů.

Zde ovšem narážíme na problém, že teplo není konstantní. Každý materiál vydává při hoření jinou teplotu, a v tomto procesu je obtížné ji regulovat a dodávat do sítě konstantní množství. Proto také není tento systém využíván tak, jak by si zasloužil.

obal2

Za zmínku také stojí, že při spalování vznikají jedovaté zplodiny. A ačkoliv dnes máme prakticky všude filtry, tak ani ty nejsou všemocné a nezachytí úplně všechno.

Řešením by v tomto případě mohly být ekologické obaly, tedy obaly vyrobené z takových materiálů, které se v přírodě rychle rozkládají a z nichž nevznikají škodlivé látky. To se však dosud příliš nevyužívá, neboť obvykle nedisponují dostatečnými ochrannými vlastnostmi.

A to je škoda, neboť naše planeta by si lepší zacházení rozhodně zasloužila. Nebo snad ne?