Když supermapa propojí počítačové programy

Onou supermapou se dá zjednodušeně nazvat analytický nástroj, který je geografickým informačním systémem. V ní počítačové programy propojují geografické informace (údaje o umístění, lokalizace objektů) s informacemi popisnými (údaje o vlastnostech objektů).
ruce na klávesnici
Všechny tyto informace jsou v geografických databázích.
Všechny informace v GIS, prostorové i tematické, lze využívat k řešení různých úloh.Čím více a čím složitější analýzy umí GIS provádět, tím je softwarově složitější, je s ním náročnější práce a je také samozřejmě dražší.
Odborníci pracují s vysoce sofistikovanými GISovými programy, které umožňují složité prostorové analýzy, a především ušetří mnoho času, na rozdíl od zpracování prostorové analýzy tradičními postupy.
Odpovídá na otázky
Pomocí geografických prostorových analýz můžeme snadno a rychle získat mnoho informací textových, obrazových i zvukových. GIS pomáhá odpovídat na otázky: “Co to je?“, „Kde to je?“, nebo „Jaké to je?“ či o neznámém místě.
Kliknutím kurzorem na geografický objekt na mapě v GIS, získáme všechny informace o vybraném objektu z geografické databáze. Mohou to být nejen číselné či textové informace (rozloha, výška, název aj.), ale i odkazy na vyobrazení či fotografie objektů, plány nebo technickou dokumentaci.
modrá mapa
Top GIS programem pro potřebu práce s geografickými daty se stala Kristýna
Jde o užitečný, snadno použitelný nástroj, který přináší geografické informace. Kristýna umožňuje zobrazit, zkoumat, dotazovat a analyzovat data prostorově.
Primární vlastností Kristýny je snadnost načtení dat z databázových serverů.  K prostorovým operacím patří vytváření objektů. Může to být obalová zóna, skládání vrstev, rastrová data i modelování reliéfů.  
ArcExplorer je programna vytváření map a zjišťování atributů k výběru objektů. Jsou zde potřebná i digitální data.
Jedním ze základních pilířů,
který buduje integrovaný informační systém památkové péče (PaGIS) je Integrovaný informační systém památkové péče (IISPP). Především díky své schopnosti jednoduše a přehledně prezentovat sledované objekty zájmu památkové péče v digitální mapě, identifikovat jejich polohu, hranice zájmových území a zkoumat vzájemné prostorové vazby mezi jednotlivými prvky.
K těmto datům zajišťuje on-line přístup pomocí technologií ArcGIS a T-MapServer geografický informační systém. Je důležitým nástrojem pro architekty, archeology a odborníky z oblasti geografie, geoinformatiky a kartografie.