Rozvrhy jsou často přehlcené a špatně organizované

Rozvrh je nedílnou součástí školní docházky, jak pro žáka, studenta, tak i pro učitele, celou třídu a sestavuje se také pro obsazenost jednotlivých učeben. Nikdy nelze vyhovět všem najednou, a proto se pravidelně k nějakým nepochopitelným rozhodnutí.
časový rozvrh
Nutné nulté hodiny?

Většina škol začíná v 8 hodin, některé si stanovily začátek třeba už na 7:30, zákony a vyhlášky dřívější začátek povolují, dokonce dovolují začátek od 7 hodin, což v praxi znamená zavedení nulté hodiny, takovému kroku se naštěstí školy vyhýbají, učit brzo ráno je náročné také pro učitele, a hlavně lidská aktivita je opravdu nízká. Někdy se zavádějí pouze ve výjimečných situacích, například při nahrazení hodiny, když se nenajde jiný čas.
Volné hodiny – ano, nebo ne?

Rozhodně ano, volné hodiny se zavádějí povinně, bez přestávky lze mít pouze 6 hodin po sobě. Pro nižší ročníky, které mají ve většině případů alespoň jedno odpolední vyučování minimálně „na zkoušku“ pro další roky, se polední pauza vyskytuje již po 4 hodinách, pro vyšší ročníky, hlavně už tedy na středních školách a učilištích, kde se žáci setkávají i s 9. hodinou, tak přichází pauza až po 6. vyučovací hodině. Někdy se praktikuje taky prostá dohoda mezi žáky a učiteli, jestli přestávku na oběd dodržovat či nikoli, ne všude totiž mají hodinové pauzy na oběd a ušetří se dětem i učitelům čas pro dřívější příjezd domů.
chlapci a zeměpis
Špatná organizace

Není pochyb, že do tvorby rozvrhu se každý rok zaměstnancům školy moc nechce. Zahrnout všechny vyučovací hodiny systematicky, správně, se správným učitelem, odpovídající učebnou zabere pěkných pár dnů. Na první pohled se snad žádnému žákovi jeho rozvrh nelíbí, většině rodičů také ne a často nechápou danou organizaci hodin. Není vůbec vzácné, když se druhá třída na ZŠ „dočká“ jednoho dne, kde má nejdříve 4 hodiny, poté hodinu na oběd, a pak ještě jednu hodin – místo výhodnějších 5 hodin za sebou. Nutno ale podotknout, že někdy školy opravdu jinak rozvrhy udělat nemůžou.
Rozvrhy na VŠ

Studenti, když nastupují na vysoké školy, tak už jsou samozřejmě dospělí a mnoho odpovědnosti na ně přechází. S předstihem si také zapisují rozvrhové akce těch předmětů, které mají zvládnout a lehce jim nemusí výsledek vyhovovat, například přítomnost plna večerních hodin nebo spousta volna mezi hodinami, kdy na jednu mají přijít hned ráno, pak mají třeba jednu odpoledne a poslední večer. Někdy ale rozhodně studenti můžou vytvořit ideální plán, který vyhovuje flexibilitě a pomáhá pro efektivitu studia.