Zázrak jménem 3D tisk


Pokud chce nÄ›kdo nÄ›co vyrobit vlastníma rukama, nic mu v tom pochopitelnÄ› nebrání. Snad leda to, že by se mu to nemuselo daÅ™it v případÄ›, že má takzvanÄ› obÄ› ruce levé. OvÅ¡em jak si jistÄ› lehce domyslíte, nejde o nijak efektivní postup a vesmÄ›s ani výtvor, jenž z této práce vzejde, nebývá právÄ› dokonalý. A proto se k tomuto uchylují stále ÄastÄ›ji jenom kutilové, zatímco ti, kdo vyrábÄ›jí zboží, už se ubírají jiným smÄ›rem.

Takovým trendem moderní doby je pak využití 3D tisku. JistÄ›, pro mnohé z nás je to doposud jeÅ¡tÄ› žhavá novinka a nÄ›co, co je z naÅ¡eho pohledu tak jaksi neortodoxní a spíše náležející do říše sci-fi, ale pro ty, kdo se oboru vÄ›nují, už to dávno není niÄím neobvyklým.

3d tisk

A pokud tak nÄ›kdo zatouží mít nÄ›co vyrobené právÄ› na 3D tiskárnÄ›, není to nÄ›co, co by bylo nedostupné. Provozuje se totiž už i 3d tisk na zakázku Az3d, což znamená, že usmyslí-li si ÄlovÄ›k, že chce nÄ›Äeho takového využít, může, a to aÅ¥ už mu jde o pouhou zakázkovou Äi naopak sériovou výrobu.

StaÄí se obrátit na firmu, ukrývající se za výše uvedeným odkazem, a podnikatelé, kteří se tu právÄ› tvoÅ™ení s využitím této metody vÄ›nují, zhotoví pÅ™esnÄ› to, co je požadováno. KvalitnÄ› a zároveň s naprostým minimem odpadu, s využitím technologie FFF (FDM), spoÄívající v natavení specifické struny a následném vytlaÄení této hmoty z trysky a kladení tenkých vrstev na sebe podle pÅ™edem vytvoÅ™eného modelu.

3d tiskárna

Tímto způsobem si lze nechat vytvoÅ™it prototypy, které pÅ™edcházejí sériové výrobÄ›, ovÅ¡em lze takto i přímo vyrábÄ›t finální výrobky, zhotovovat různé propagaÄní pÅ™edmÄ›ty nebo klidnÄ› i dnes už nevyrábÄ›né a nedostatkové náhradní díly a podobnÄ›.

Prostě si tu lze nechat moderním způsobem vyrobit to, co je potřeba. A je logické, že něco takového už je v dnešní době naprosto nezbytné. Protože si jistě domyslíte, co dostane přednost – zda kvalitně vytištěný výrobek nebo něco, co z nějakého materiálu vytvoříme holýma rukama.