Jaké problémy mají distributoři léčiv v ČR

Lékárny jsou v podstatě závislé na tom, že jim distributoři dovezou objednané léky. Bohužel v současné době se stále častěji stává, že tyto dodávky nejsou kompletní. To způsobuje, že je nedostatek určitých léků, v současnosti především antibiotik. Je pravdou, že distributoři léčiv v ČR ani jinde za to nemohou. I oni se potýkají s problémy, neboť jsou placeni podle toho, kolik léků dovezou. A čím méně jich je, tím méně si vydělají. Je to samozřejmě pochopitelné, neboť nikdo nebude platit za dodávku ničeho.

mnoho výrobců léků ukončilo činnost

Tento problém však nezačíná u distributorů, nýbrž o úroveň výše, u výrobců. Po zastropování cen některých léků totiž mnoho jejich výrobců ukončilo činnost, což se samozřejmě projevuje i na tom, že právě těchto přípravků je nedostatek.

Ze stejného důvodu také končí mnohé distribuční společnosti – jednoduše si nevydělají dostatek peněz na to, aby mohly dál existovat. Přeci jen, například řidiči budou chtít svou plnou výplatu, i když pojedou s poloprázdnou dodávkou, a právem. Stejně tak je tomu se skladovými prostorami. Nezáleží na tom, zda jsou plně obsazeny, elektřinu a topení je nutné platit stejně.

různé zdravotnické pomůcky

Je tedy jasné, že to vše způsobuje celou řadu problémů prakticky na všech úrovních, od výrobců až po zákazníky, kteří mají problém sehnat potřebné léky. Řešení zde však není nijak jednoduché, a každé z nich sebou přináší určitá negativa.

Vláda samozřejmě může vše nechat tak, jak je, ovšem s tím, že bude v lékárnách nedostatek léků. Může také kompenzovat výrobcům ušlý zisk, takže ti budou moci vyrábět stejně jako předtím. To by však znamenalo velkou zátěž pro už tak deficitní státní rozpočet, a s nejvyšší pravděpodobností by vedlo ke zvýšení daní. V neposlední řadě lze pak zrušit zastropování cen. Důsledkem by však bylo prudké zdražení léků, což by bylo často fatální pro sociálně slabé osoby.

Zde tedy neexistuje žádný způsob, jak stávající situaci na trhu léčiv jednoduše vyřešit. Bohužel, ať už půjde o kteroukoliv možnost, vždy náseky ponesou obyčejní lidé, neboť nebudou mít potřebné léky. A nezdá se, že by se situace v nejbližší době zlepšovala.