Jak postupovat při transakci ve směnárně

Každá směnárna a banka má vyvěšený aktuální kurz měny vůči světovým měnám a klienty by měl zajímat prodej valut, nikoliv nákup. Prodejní částka je ta, za kterou cizí měnu směníte za české koruny. Uvedený kurz je vždy pro zákazníka směrodatný, pouze u velkých finančních obnosů vám může finanční instituce nabídnout individuální výhodnější kurz.
vějíř z peněz
Nezapomínejte před výměnou peněz započítat do transakce všechny poplatky, abyste pak nebyli rozčarováni. Jestliže jste pevně rozhodnuti vyměnit peníze právě zde a ke směně dojde, pečlivě zkontrolujte doklad o směně.
Každá směnárna a banka je povinna doklad vystavit a ten musí obsahovat následující informace:
·         Číslo dokladu (účtenky) – budete jej potřebovat při případné reklamaci
·         Název obchodní firmy (směnárny, banky) IČO, adresu pobočky nebo provozovny a pochopitelně potvrzení transakce podpisem oprávněné osoby
·         Datum vystavení účtenky a název příslušné pobočky
·         Název cizí měny, který se uvádí v kódu ISO
·         Kurz uvedené cizí měny vůči české koruně a výši směněné částky
·         Vyplacenou částku v českých korunách
·         Ve směnárnách buďte ostražití! Dávejte pozor zejména na poplatky, některé směnárny je uvádí záměrně drobným písmem, aby je zákazník přehlédl. Můžete mít pak problém při reklamaci směny, protože svým podpisem potvrzujete souhlas se zaplacením poplatku.
·         Chystaná novelizace zákona by měla nyní zákazníkům směnáren umožnit odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do několika hodin od provedení transakce a zároveň navrácení plné finanční částky.
zlaté cihly
·         Každopádně reklamaci neoddalujte a požadujte sjednání nápravy ihned a situaci řešte s vedoucím směnárny. Máte plné právo získat na něj kontakt. Pokud nebudou ve směnárně ochotni reklamaci vyhovět a budou ji považovat za neoprávněnou, můžete se obrátit písemnou formou na Českou národní banku. Ta je povinna situaci prošetřit, ovšem může pouze ukládat směnárně v rámci kárného řízení pokutu. Bohužel však nemá oprávnění vyplatit zákazníkovi náhradu škody.