Když život není fajn

Kdo se cítí po zdravotní stránce dobře, ale i ten, kdo se dokáže smířit s určitým omezením, a přesto najít v sobě kus radosti, je určitě přesvědčený, že stojí za to žít. Nakonec život nám byl dán, nijak jsme se nezasloužili o to, že jsme na světě, a tak už jen proto bychom si jej měli vážit, najít v něm své hodnoty a prožít jej co nejlépe .
To všechno je sice pravda, ale člověk je křehká nádoba nejen po fyzické, ale také hlavně po psychické stránce. A tak existují vážné patologické poruchy, s kterými si ani dnešní pokročilá medicína neumí úplně poradit a jenž brání mnoha lidem, aby mohli žít příjemným a uspokojivým životním stylem.
Které nejhroznější duševní poruchy brání lidem, aby se cítili v pohodě?
depresivní stav


DEPRESE
To není jen smutná nálada, ale především naprostá beznaděj, nezájem o cokoliv a úplná ztráta radosti ze života. Takový člověk nechce ráno ani vstát z postele a jediné, co ho zajímá, jsou myšlenky na smrt. Ani léčba antidepresivy nebývá vždy úspěšná a nejhorší je, že se nemoc vyskytuje v současné době u stále většího množství lidí.
FOBIE
Normální strach se fobii zdaleka nevyrovná. Je to přímo ochromující hrůza, s kterou se nedá normálně a už vůbec ne radostně žít. Fobií vyčíslili odborníci něco přes pět set druhů, a ta vůbec nejhroznější je fobie sociální, tedy intenzivní strach ze styku s lidmi.
PARANOIA
Je příšerné žít s pocitem, že vás někdo neustále pronásleduje, něčím vás ohrožuje. Na tohle není žádný skutečný lék, a tak si lze představit utrpení takových lidí. Ale pozor – patří sem i chorobná žárlivost, takže i tohle je poměrně častá psychická porucha.
rozdvojená osobnost
SCHIZOFRENIE
Jde o halucinace, bludy, poruchu myšlení a vnímání. Zmatené myšlenky nedávají žádnou možnost prožívat radost ze života. Realita a nereálné vjemy se prolínají a takový život může být až nebezpečný jak pro pacienta, tak pro jeho okolí.