Levné ubytování v Českých Budějovicích jako zázemí pro porovnání Lužnice a Vltavy

Naši předkové byli velmi prozíraví a dobře si uvědomovali závislost na okolní přírodě k vlastnímu přežití. Stavěli svá sídla převážně v okolí vodních zdrojů, tedy těch, co byly vhodné jako zdroj pitné a zároveň i užitkové vody. Není tedy vůbec s podivem, že právě na vodních tocích vznikaly větší obytné celky, které se postupně rozrůstaly v městské aglomerace. Jižní Čechy jsou toho typickým příkladem, na soutoku Malše a Vltavy leží České Budějovice, Vltava protéká Českým Krumlovem, Malše Kaplicemi a střední a dolní tok Lužnice zásobuje vodou města Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Bechyni a Tábor.

český krumlov

Porovnání Lužnice a Vltavy

Vypravíte-li se do jižních Čech, řekněme na týdenní dovolenou, a zvolíte-li si za své dočasné působiště levné ubytování v Českých Budějovicích, pak byste mohli svůj pobyt zaměřit tematicky třeba na porovnání dvou nejvýznamnějších jihočeských řek z hlediska působení na přetváření krajiny a její využití pro průmyslové a rekreační účely.

Vltava v Krumlově

Lužnice – z Českých Budějovic je to k Lužnici jen pár desítek kilometrů. Nejzajímavější je její horní a dolní úsek, střední tok je protkán městskou zástavbou, vodu zadržují četné jezy a krajina tu není příliš zajímavá. Chcete-li si užít přírodních krás, vydejte se směrem k Suchdolu nad Lužnicí a k Majdaleně a procestujte, třeba na kole, oblast podél toku Staré a Nové řeky až do Veselí nad Lužnicí. Lužnice vytváří četné meandry, má charakter klidného nížinného toku, protéká chráněnou krajinnou oblastí Třeboňsko s mnoha rybníky a s krásnými zákoutími převážně borového a smrkového porostu. Lužnice má na horním toku písečné dno, což je velmi příjemné pro koupání.

Vltava – ta se v úseku od Vyššího Brodu od Lužnice výrazně odlišuje, má prudší sklon, namísto úzkých meandrů si tu užijete četných peřejí, koryto je však široké a dobře přehledné. Břehy jsou více sevřené strmými svahy smrkových lesů, budete tu zkrátka dobře vnímat rozdíl mezi dvěma říčními toky, jejichž charakter je naprosto odlišný, a přesto každý z nich je nesmírně zajímavý a poutavý.