Něco víc o kočkách

KOČKY
Kočkovité šelmy mají vysokou míru odchovu. Při kontrolovaném rozmnožování se mohou množit a jeví se jako domácí mazlíčci, volnočasová aktivita známá jako kočičí přízeň. Neschopnost kontrolovat rozmnožování kočkovitých šelem kastrací a fixací a navíc vzdání se předchozích domácích mazlíčků způsobilo, že na celém světě se objevilo značné množství divokých kočkovitých šelem, které vyžadují kontrolu populace. Na konkrétních územích mimo místní areál kočkovitých šelem to přispělo spolu s devastací životního prostoru a různými součástmi k vyhubení mnoha druhů létajících tvorů. Je známo, že kočkovité šelmy vyhubily kategorie zvířat okřídlených tvorů uvnitř určitých lokalit a mohly přispět k zániku oddělených ostrovních populací. Má se za to, že kočkovité šelmy jsou v podstatě zodpovědné za vymýcení 87 druhů ptáků a blízkost nezdomácnělých a volně pobíhajících kočkovitých šelem činí některé obecně rozumné oblasti nepřijatelné pro re introdukci druhů.

m

KOČKA CÍTÍ

Kočkovité šelmy mají brilantní noční vidění a dokážou vidět pouze jednu šestinu úrovně světla potřebné pro lidské vidění. Toto je z poloviny důsledkem toho, že kočičí oči mají tapetum lucidum, které zrcadlí jakékoli světlo procházející sítnicí znovu do oka, čímž se rozšiřuje schopnost oka zmenšit světlo. Další úpravou pro snížení světla jsou obrovské spodní části očí koček.

m

Na rozdíl od některých obrovských kočkovitých šelem, například tygrů, mají místní kočkovité šelmy otevírací zorničky. Tito otevírající studenti dokážou soustředit nádherné světlo bez chromatických variací a jsou vyžadováni, protože spodní část kočkovitých šelem je podstatně větší, pokud jde o jejich oči, než studenti obrovské kočky. Při nízkých úrovních osvětlení kočkovité kočky vyrostou tak, že pokrývají velkou část nezakrytého povrchu očí. Bez ohledu na to, domácí kočky mají spíše špatné vidění ve stínu a (jako většina teplokrevných zvířat, která nejsou primáti) mají jen dva druhy čípků, vylepšené pro ovlivnitelnost do modré a žlutavě zelené; mají omezenou schopnost rozpoznat červenou a zelenou.