Co je společenství vlastníků bytových jednotek

Ačkoliv je dnes mnohými lidmi preferováno bydlení v rodinném domě, ceny nemovitostí způsobují, že mnoho z nich bydlí v bytech, a většinou jsou ještě rádi, že vůbec mají kde bydlet. A je to jen pochopitelné, zvláště v současné bytové krizi, kdy ceny nemovitostí neúměrně stoupají.

Ovšem to, že je člověk vlastníkem bytu, ještě neznamená, že si tam může dělat, cokoliv jej napadne. Navíc jsou součástí domu také společné prostory, jako jsou chodby, schody či výtah, a i o ně je potřeba se starat. Kdo to ale bude mít na starosti?

panelak3

Tyto situace dříve řešila bytová družstva. Na rozdíl od těch zemědělských zde byli členy vlastníci jednotlivých bytů. Ta se však po revoluci z velké části zrušila, a v podstatě je nahradilo společenství vlastníků bytových jednotek.

Podobně jako u družstev, i zde se jedná o organizaci, jejímiž členy jsou všichni vlastníci bytů v daném domě, a to bez ohledu na tom, zda zde skutečně žijí nebo jej pronajímají. Jeho cílem je dělat rozhodnutí, která se buď týkají společných prostor, nebo která ovlivní všechny obyvatele.

Ke schvalování dochází hlasováním, kdy je nutná nadpoloviční většina. Zde je však problém v tom, že na schůzi zdaleka nepřijdou všichni majitelé. To pak znamená, že oni se hlasování neúčastní. A pokud jich je většina, může dojít k problému. I z tohoto důvodu bývá ve stanovách uvedeno, jak velký počet majitelů musí být přítomen, aby mohlo dojít k hlasování.

panelak4

Realizaci daných opatření pak zajišťuje předseda. Ten bývá obvykle zvolen z řad vlastníků, avšak může být i externí. Jeho úkolem je kontaktovat příslušný úřad či firmu a vše tam zařídit. Také spravuje fond, ze kterého se financují nejrůznější opravy či nezbytné úpravy, jako je třeba zateplení.

Jistě, tento systém není dokonalý, avšak je tím nejlepším, co v současnosti máme k dispozici. Proto, pokud jste členem takovéhoto společenství, rozhodně schůze nevynechávejte. I váš hlas koneckonců může být ten rozhodující.

Potřebujete rychlý přesun? Zavolejte taxi

Náhody se prostě stávají. Potřebujete někam narychlo odjet. K lékaři, na letiště, na pracovní schůzku nebo z večírku, plesu dopravit hosty ze svatby a jako na potvoru zrovna není čím. Půjčit auto si nejspíš nebude možné, protože ho musíte mít zamluvené již delší dobu dopředu.
řidič taxiku
Co v takové situaci dělat? Zavolejte si taxi službu. Je pro vás k dispozici ve dne i v noci. Taxi službu vybírejte podle toho, kam jedete, popřípadě co potřebujete převážet. Řidiče si můžete objednat přes dispečink nebo se snažit auto odchytit přímo na ulici. Některé taxi služby nabízí možnost přepravy zásilek menších rozměrů. Někteří nabízí i přidruženou kurýrní službu, kdy vám řidič přepraví zásilku stejně rychle jako kurýrní služba.
Slušná a ochotná taxi služba nabídne něco navíc. V případě převozu seniorů jim pomohou při nástupu do automobilu nebo s těžkými zavazadly. Pokud zákazník jejich služeb využívá pravidelně, bude mu poskytnuta nějaká sleva nebo jiné výhody. V případě, že budete potřebovat přepravit dítě, předem nahlaste tuto skutečnost na dispečink, bude vám poskytnuta dětská sedačka.
Ve většině případů po vás bude za služby požadována platba v hotovosti, ale výjimkou už není ani úhrada platební kartou nebo na fakturu.
vozy taxi
Některé taxi služby dokonce nabízí dovoz do sousedících zemí Evropské unie.
V případě, že budete potřebovat odvoz více lidí ze svatby nebo školení bude se vám hodit auto s více místy. Pro náročné klienty jsou v nabídce k dispozici luxusní vozy. Hodí se vám v případě návštěvy zahraničních klientů.
Ceník za taxi službu je rozdílná. K rozdílům přispívá skutečnost, ve kterém městě je služba provozována. Ve větších městech zaplatí vyšší cenu za kilometr i za přistavení vozu. Další poplatek zaplatíte v případě, že na vás bude řidič čekat. Srovnání cen za taxi služby najdete na internetu.

Levné ubytování v Českých Budějovicích jako zázemí pro porovnání Lužnice a Vltavy

Naši předkové byli velmi prozíraví a dobře si uvědomovali závislost na okolní přírodě k vlastnímu přežití. Stavěli svá sídla převážně v okolí vodních zdrojů, tedy těch, co byly vhodné jako zdroj pitné a zároveň i užitkové vody. Není tedy vůbec s podivem, že právě na vodních tocích vznikaly větší obytné celky, které se postupně rozrůstaly v městské aglomerace. Jižní Čechy jsou toho typickým příkladem, na soutoku Malše a Vltavy leží České Budějovice, Vltava protéká Českým Krumlovem, Malše Kaplicemi a střední a dolní tok Lužnice zásobuje vodou města Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Bechyni a Tábor.

český krumlov

Porovnání Lužnice a Vltavy

Vypravíte-li se do jižních Čech, řekněme na týdenní dovolenou, a zvolíte-li si za své dočasné působiště levné ubytování v Českých Budějovicích, pak byste mohli svůj pobyt zaměřit tematicky třeba na porovnání dvou nejvýznamnějších jihočeských řek z hlediska působení na přetváření krajiny a její využití pro průmyslové a rekreační účely.

Vltava v Krumlově

Lužnice – z Českých Budějovic je to k Lužnici jen pár desítek kilometrů. Nejzajímavější je její horní a dolní úsek, střední tok je protkán městskou zástavbou, vodu zadržují četné jezy a krajina tu není příliš zajímavá. Chcete-li si užít přírodních krás, vydejte se směrem k Suchdolu nad Lužnicí a k Majdaleně a procestujte, třeba na kole, oblast podél toku Staré a Nové řeky až do Veselí nad Lužnicí. Lužnice vytváří četné meandry, má charakter klidného nížinného toku, protéká chráněnou krajinnou oblastí Třeboňsko s mnoha rybníky a s krásnými zákoutími převážně borového a smrkového porostu. Lužnice má na horním toku písečné dno, což je velmi příjemné pro koupání.

Vltava – ta se v úseku od Vyššího Brodu od Lužnice výrazně odlišuje, má prudší sklon, namísto úzkých meandrů si tu užijete četných peřejí, koryto je však široké a dobře přehledné. Břehy jsou více sevřené strmými svahy smrkových lesů, budete tu zkrátka dobře vnímat rozdíl mezi dvěma říčními toky, jejichž charakter je naprosto odlišný, a přesto každý z nich je nesmírně zajímavý a poutavý.

O vířivku se musí pečovat – víte, co je nejdůležitější a jak by měla vypadat údržba?

Vířivka je skvělá věc, kdo může na svou zahradu nebo terasu si ji určitě rád dá, jenže s pořízením vířivky, je nutné myslet nejen na zábavu, ale také na péči.

O vířivku se musí pečovat – víte, co je nejdůležitější a jak by měla vypadat údržba?

Mít bazén nebo vířivku je snem mnoha z nás. Když už si ale jedno z toho konečně pořídíme, kromě zábavy je nutné počítat i s poměrně náročnou údržbou. Pokud se totiž o vířivku a především o vodu v ní nestaráme, zaděláváme si na pořádný problém. Stejně tak jako se musí pravidelně čistit voda v bazénu, musí se samozřejmě čistit i voda ve vířivce. Ta je totiž hlavně v teplých letních měsících ideálním prostředím pro nejrůznější bakterie a mikroorganismy, které dokážou vodu úplně zničit, a navíc se pak vířivka může stát místem, které není zdravotně ideálním prostředím. Jak na to a na co si dát největší pozor?

pexels-photo-1028379

Hlavně dezinfikovat

Čistění vířivky je velice důležité, jak na tom je voda ve vířivce se dá mnohdy rozpoznat pouhým okem. I když napustíte do vířivky čerstvou vodu, je dobré ihned přidat vhodnou chemii, ta je ale jiná, než chemie, které se přidává do bazénů, na to si dávejte pozor. Rozdíl mezi vodou v bazénu a tou ve vířivce je velký, samozřejmě hlavně v teplotě vody. Pravidelně je vhodné kontrolovat také pH vody, to se totiž odráží na tom, jak kvalitní vodu ve své vířivce máte. Dezinfekce je nutná zejména proto, aby se ve vodě nemohly množit baterie a mikroorganismy, které jsou mnohdy i zdraví nebezpečné. Voda je pak mimo jiné také zakalená a už na první pohled nevhodná ke koupání.

pexels-photo-3775143

Už jste vyměnili vodu?

Pozor také na to, že voda se musí pravidelně měnit a to klidně dvakrát až třikrát ročně, podle možností. Závisí to i na tom, jak často vířivku používáte, zda jde pouze o sezónní záležitost nebo jestli ji využíváte celoročně. Když už se pustíte do výměny vody, nezapomeňte ani na čištění technologií, k tomuto účelu slouží také speciální čisticí prostředky. V naprosté čistotě by také měl zůstávat filtr, čistá filtrační jednotka se totiž zásadně odráží na kvalitě vody a nezapomeňte, že všechno tady souvisí se vším, takže když už se do něčeho pouštíte, vezměte to opravdu od základů a na nic nezapomeňte. Každá část vířivky by měla být pravidelně čištěná. A není to jen o samotné vodě.

Když si na všechno dáte pozor, můžete se radovat z průzračně čisté a zdravotně nezávadné vody ve své vysněné vířivce.

Zázrak jménem 3D tisk

Pokud chce někdo něco vyrobit vlastníma rukama, nic mu v tom pochopitelně nebrání. Snad leda to, že by se mu to nemuselo dařit v případě, že má takzvaně obě ruce levé. Ovšem jak si jistě lehce domyslíte, nejde o nijak efektivní postup a vesměs ani výtvor, jenž z této práce vzejde, nebývá právě dokonalý. A proto se k tomuto uchylují stále častěji jenom kutilové, zatímco ti, kdo vyrábějí zboží, už se ubírají jiným směrem.

Takovým trendem moderní doby je pak využití 3D tisku. Jistě, pro mnohé z nás je to doposud ještě žhavá novinka a něco, co je z našeho pohledu tak jaksi neortodoxní a spíše náležející do říše sci-fi, ale pro ty, kdo se oboru věnují, už to dávno není ničím neobvyklým.

3d tisk

A pokud tak někdo zatouží mít něco vyrobené právě na 3D tiskárně, není to něco, co by bylo nedostupné. Provozuje se totiž už i 3d tisk na zakázku Az3d, což znamená, že usmyslí-li si člověk, že chce něčeho takového využít, může, a to ať už mu jde o pouhou zakázkovou či naopak sériovou výrobu.

Stačí se obrátit na firmu, ukrývající se za výše uvedeným odkazem, a podnikatelé, kteří se tu právě tvoření s využitím této metody věnují, zhotoví přesně to, co je požadováno. Kvalitně a zároveň s naprostým minimem odpadu, s využitím technologie FFF (FDM), spočívající v natavení specifické struny a následném vytlačení této hmoty z trysky a kladení tenkých vrstev na sebe podle předem vytvořeného modelu.

3d tiskárna

Tímto způsobem si lze nechat vytvořit prototypy, které předcházejí sériové výrobě, ovšem lze takto i přímo vyrábět finální výrobky, zhotovovat různé propagační předměty nebo klidně i dnes už nevyráběné a nedostatkové náhradní díly a podobně.

Prostě si tu lze nechat moderním způsobem vyrobit to, co je potřeba. A je logické, že něco takového už je v dnešní době naprosto nezbytné. Protože si jistě domyslíte, co dostane přednost – zda kvalitně vytištěný výrobek nebo něco, co z nějakého materiálu vytvoříme holýma rukama.

Starý koberec jako nový?

Potrpíte si na bezprostřední komfort, neradi pociťujete chlad z podlahy, nelíbí se Vám vzhled lina a dlažeb, rádi aranžujete mnoho detailů ve své domácnosti, nebo zkrátka z jiného důvodu vlastníte podlahovou tkaninu? Pak zřejmě víte, že udržet sebemenší takový kousek neustále jako nový není tak snadný úkol a často vyžaduje zásah experta. Můžete totiž pravidelně luxovat, jak často chcete, přičemž se zbavíte snadno drobečků a jiných povrchových nepříjemností, ovšem tekutiny, nasáknuté a hlubší nečistoty neodstraníte pouhým šůrováním.

domácí likvidace nečistot

Pokud Vás přesně tento faktor dlouhodobě trápí, popřípadě plně odrazuje od pořízení si tohoto decentního doplňku, přišel čas přestat se obávat. Zašpinit si látkovou podlahu vylitím nápoje, vycáknutím pikantního pokrmu a dalšími způsoby možná představuje nemilou skutečnost, určitě však ne neřešitelnou. To dokazuje i čištění koberců Praha https://www.wismont-cisteni.cz/. Nejenže přichází s nejvýkonnějšími extraktory na celém trhu, ale také pomáhá při zásahu likvidovat veškeré bakterie. Tudíž dospějete k odbornému očištění, ale zároveň předejdete naskytnutí se větších problémů v budoucnu. Ty by se mohly postupně rozvinout ve zdravotní potíže, zničení Vašeho drahého příslušenství apod.

koberec nesnadného povrchu

Již závisí čistě na Vás, zda se budete denně potýkat se studenou až zimní atmosférou sálající přímo do Vašich nohou a odepřete si krásný přídavek, jež máte pocit, že by mohl naladit Váš pokoj do ideálního tónu a v hlavě se Vám jeví jako střídmá možnost, jakou lze trochu ozvláštnit a vdechnout život do svého vlastního prostředí, v němž trávíte nejvíc času, nebo se Vám třeba jen líbí, jaký dojem z něho syčí… či zda se rozhodnete čas od času přistoupit k lacinému využití profesionálních služeb, které se zbaví vší ohavné špíny, jež se za určitou dobu stihla usadit ve Vašem koberci.

Obložte svou kuchyni kvalitním umělým kamenem

Když si pro vybavení svého domova zvolíte umělý obkladový kámen, tak v žádném případě nešlápnete vedle. Ve vašem interiéru vám udělá skvělou službu, a to hned z několika důvodů:
Je velice kvalitní a mnoho toho vydrží.
Je krásný na pohled a všichni jej budou obdivovat.
Je trvanlivý a nadčasový, takže se jedná o investici, která se vyplatí.
Sázka na umělý kámen se vám tedy v mnoha ohledech vyplatí.

černý kámen

Jeho cena sice není zanedbatelná, ovšem jak již bylo řečeno, vydrží s vámi klidně až do konce vašeho života, a to v dokonalém stavu. Proto když si vše důkladně spočítáte, tak zjistíte, že takovým výběrem můžete i nemalé peníze ušetřit. Zatímco levné materiály, jako je například lamino, byste museli v intervalu několika let pravidelně obměňovat, tak kámen zaplatíte pouze jednou a vytrvá s vámi dlouhé desítky let.

Právě díky jeho vysoké odolnosti se umělý kámen skvěle hodí na kuchyňské linky. Ať už z něj necháte vyrobit záda kuchyně anebo rovnou pracovní desku, rozhodně vás nezklame. Je mechanicky i chemicky odolný, nenasává pachy ani nevsakuje tekutiny, vyniká velkou odolností k prudkému střídání teplot. Takže při práci v kuchyni na umělém kameni se nemusíte nijak omezovat, vydrží téměř cokoli. Bez obav na něm můžete pracovat s octem, barevnými šťávami, krájet a sekat můžete bez použití prkénka, a stejně tak na něj můžete přímo odkládat rozpálené pánve rovnou z plotny.

moderní otevřená kuchyně

Nicméně velkým přínosem umělého kamene do vaší domácnosti bude i jeho perfektní vzhled. Umělý kámen se svým vzhledem velmi podobá přírodnímu kameni, navíc v tomto případě máte mnohem větší možnost volby, jakou konkrétní strukturu a barevný odstín si zvolíte. A ať už vsadíte na béžovou, černou anebo velice módní šedou barvu, tak nešlápnete vedle. Výhodou je jistě i to, že přechody mezi jednotlivými kamennými deskami nejsou téměř vůbec patrné.

Když život není fajn

Kdo se cítí po zdravotní stránce dobře, ale i ten, kdo se dokáže smířit s určitým omezením, a přesto najít v sobě kus radosti, je určitě přesvědčený, že stojí za to žít. Nakonec život nám byl dán, nijak jsme se nezasloužili o to, že jsme na světě, a tak už jen proto bychom si jej měli vážit, najít v něm své hodnoty a prožít jej co nejlépe .
To všechno je sice pravda, ale člověk je křehká nádoba nejen po fyzické, ale také hlavně po psychické stránce. A tak existují vážné patologické poruchy, s kterými si ani dnešní pokročilá medicína neumí úplně poradit a jenž brání mnoha lidem, aby mohli žít příjemným a uspokojivým životním stylem.
Které nejhroznější duševní poruchy brání lidem, aby se cítili v pohodě?
depresivní stav


DEPRESE
To není jen smutná nálada, ale především naprostá beznaděj, nezájem o cokoliv a úplná ztráta radosti ze života. Takový člověk nechce ráno ani vstát z postele a jediné, co ho zajímá, jsou myšlenky na smrt. Ani léčba antidepresivy nebývá vždy úspěšná a nejhorší je, že se nemoc vyskytuje v současné době u stále většího množství lidí.
FOBIE
Normální strach se fobii zdaleka nevyrovná. Je to přímo ochromující hrůza, s kterou se nedá normálně a už vůbec ne radostně žít. Fobií vyčíslili odborníci něco přes pět set druhů, a ta vůbec nejhroznější je fobie sociální, tedy intenzivní strach ze styku s lidmi.
PARANOIA
Je příšerné žít s pocitem, že vás někdo neustále pronásleduje, něčím vás ohrožuje. Na tohle není žádný skutečný lék, a tak si lze představit utrpení takových lidí. Ale pozor – patří sem i chorobná žárlivost, takže i tohle je poměrně častá psychická porucha.
rozdvojená osobnost
SCHIZOFRENIE
Jde o halucinace, bludy, poruchu myšlení a vnímání. Zmatené myšlenky nedávají žádnou možnost prožívat radost ze života. Realita a nereálné vjemy se prolínají a takový život může být až nebezpečný jak pro pacienta, tak pro jeho okolí.

Znáte operativní leasing?

Člověk si může auto obstarat několika různými způsoby. Asi tím nejtradičnějším je, že prostě zavítá k nějakému prodejci a zvolený vůz si docela normálně koupí. Je to ten vlastně nejpohodlnější a nejrychlejší způsob, jenž má ale jedno zásadní úskalí. Aby tak jeden mohl učinit, musí mít na takovou transakci dostatek peněz. A to ani v dnešních dobrých časech nejednou nemá. Ba možná dokonce většinou nemá.
Opakem koupě je krádež. I to je rychlý způsob a je to zdánlivě i varianta nejlevnější, jenže ve skutečnosti to někoho takového vyjde draho. Protože ho s velkou pravděpodobností chytí, bude mu pěkně horko a následně pro změnu skončí v chládku. Takže toto výhodné řešení rozhodně nelze doporučit.
žluté lamborghini
A pak zbývají už jenom nějaké ty zlaté střední cesty. Způsoby, jak se mohou automobilu dobrat i ti, kdo na něj právě v daném okamžiku nemají, ale potřebují ho.
Takovým variantám se říká leasing a mohou být dvojího druhu.
Finanční leasing znamená, že člověk postupně platí cenu vozu plus úroky úvěrové společnosti a po splacení celé sumy je auto možné převést do jeho vlastnictví, čímž to končí.
Operativní leasing naopak znamená, že člověk platí za takové vozidlo nájem, a když takový operativní leasing skončí, je auto vráceno leasingové společnosti. A až následně může být eventuálně od této odkoupeno za zůstatkovou hodnotu.
klíč mezi prsty
Dnes už může mít v podstatě každý, bez ohledu na to, je-li právnickou nebo fyzickou osobou. A řekněme si na rovinu, že je tato možnost v lecčem docela zajímavá a výhodná.
Člověk se sice při operativním leasingu nestává majitelem takto pořízeného vozu, jenže je to vlastně na škodu? Když se nad tím zamyslíte, možná ani ne. Protože skutečný vlastník tohoto vozu musí sám hradit povinné ručení a havarijní pojištění, za příplatek zodpovídá i za pravidelné servisní prohlídky, asistenční služby, českou dálniční známku, sezónní výměnu pneumatik,… A ten, kdo si ono vozidlo na operativní leasing pořídil, zatím jenom jezdí a jezdí.
Kolik jenom může takový operativní leasing ušetřit uživateli vozu starostí! Kolik mu může ušetřit nákladů, jež jsou s provozováním automobilu spojené!
německá spz
A ani tím to ještě nekončí. Protože ve chvíli, kdy takové auto přestane jeho uživatele bavit, lze toto snadno obměnit. A vzít si na operativní leasing nový vůz. A o pár let později zase nový. A nemusí přitom u vozu původního ani řešit nerudovskou otázku „kam s ním“.
Takže proč by si jeden tuto možnost nezvolil, že? Pokud ve smlouvě nepřehlédne nějaký ten háček, nemůže prohloupit.

Zákon zařadil osobní asistenci jako terénní sociální péči

Zakladatelem této služby byl v 60. letech minulého století jistý Ed Roberts. Sám trpěl těžkým postižením a usiloval o to, aby lidé jako on nebyli odkázáni na pobyt v ústavech a nemocnicích, a mohli žít stejně kvalitní život alespoň po stránce duchovní.
piktogram invalidů
Služba probíhá v místě pobytu klienta, tedy v jeho přirozeném prostředí, což je nejvhodnější způsob pomoci. Terénní pracovník má na starosti:

  • Vypomáhat postiženým osobám při provádění osobní hygieny – koupele, sprchování, mytí vlasů, holení, péči o pokožku a nehty atd.
  • Pomáhat při zajištění nákupu potravin a stravy, zároveň při přípravě a servírování pokrmů.
  • Vypomáhat v běžných činnostech v domácnosti – úklid, drobné domácí práce.
  • Působit formou pedagogické činnosti, podporovat sebevzdělávání a zprostředkovávat přístup k informacím.
  • Zajišťovat kontakty s úřady a institucemi a pomáhat začlenit postiženou osobu do okolního prostředí.

tlačítko pomoci

Způsob realizace osobní asistence

Sebeurčující typ
Je velmi náročný pro obě strany, neboť si klient klade požadavky a asistent je zpravidla bezvýhradně plní. Není sice nutná odborná průprava vypomáhajících osob, ale vyžaduje to velké nároky na jejich psychickou odolnost a empatii.
Řízená metoda
Ta naopak vychází z toho, že klient vyžaduje koordinaci denního režimu ze strany terénního pracovníka. Ten musí být patřičně proškolený a zdatný. Tato služba je využívána především lidmi s mentálními a smyslovými poruchami a postižením.
Všeobecný způsob
Je také velmi náročný vzhledem k tomu, že musí asistující osoba zvládat často neobvyklé situace, které vyžadují okamžité řešení. Měl by jej provádět specialista velmi psychicky odolný a fyzicky zdatný.
Speciální způsob
Většinou jde o asistenci pro ve formě pedagogické nebo pracovní, často ji využívají např. tělesně postižené matky.
Asistující člen rodiny
Výhody jsou zřejmé už z toho úhlu pohledu, že jde o nejbližšího příbuzného. Vyžaduje to však značnou zátěž psychickou, fyzickou i časovou, asistenti často dochází i do zaměstnání, i když je tato služba finančně podporována státem.
Dobrovolníci
Provádí ji asistenti v rámci dobrovolnické činnosti, za níž nedostávají žádnou odměnu. Nejčastěji to bývá vzájemný rozhovor s klientem, doprovod v rámci různých kulturních a společenských akcí, provázení po úřadech a institucích, případně drobná výpomoc v domácnosti.